www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weso?owski i ?ona Rafa?a Cieszy?skiego – razem, nago na pla?y – zobacz film

Kuba od d?u?szego czasu spotyka si? z Agnieszk? Szczurek, a szcz??liw? ?on? Rafa?a jest Al?beta Lenska. Co im przysz?o do g?owy, ?eby nago razem bawi? si? na pla?y?!!!

Kuba i Al?beta trwaj? w szcz??liwych zwi?zkach, sk?d ten pomys? …

Z doniesie? prasy bulwarowej wynika, ?e Kuba Weso?owski i Al?beta Lenska musieli rozebra? si? do roso?u i hasa? nagusie?ko po pla?y, bo by?a to pla?a dla nudystów!

Ale je?li pomy?leli?cie sobie, ?e Kuba i Lenska bawili tam prywatnie, mylicie si?. Oni po prostu maj? najlepsz? pod s?o?cem prac? – pracuj? w telewizji.

I to w?a?nie dla potrzeb jednego z programów,który prowadzili, par? lat temu razem musieli nago wej?? na pla?? dla nudystów. Strój wiadomo, jaki obowi?zuje w takich miejscach –  brak stroju …

No có?, taka praca …

Ale co ciekawe, o ile Al?beta rado?nie prezentowa?a swoje wdzi?ki nie krepuj?c si? swoj? nago?ci?, Kubu? prawie ci?gle trzyma? d?o? na listku Adama …


Wpisz komentarz

  1. 22 kwietnia 2009 14:05

    zis:

    fajne jest 1. zdjecie – sexi niebieski kurczaczek

Podobne posty:

/* */?>