www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weronisia na przystanku?

Co to, prywatny parking?

„Oto Ksi??kiewicz jakby nigdy nic zostawi?a swój samochód wprost na przystanku autobusowym w centrum Warszawy. Pó?niej zapatrzona w swojego pieska ruszy?a przed siebie. Czas p?yn?? i p?yn??, a wokó? samochodu Weroniki zacz?? si? gromadzi? t?um pasa?erów. Ludzie spogl?dali ze z?o?ci? na zaparkowany pojazd utrudniaj?cy im dost?p do autobusu.” – napisa? Fakt.

Po powrocie Weronika mia?a za szybk? auta niespodziank? ?wi?teczn? od stra?ników miejskich. Ale chyba j? to nawet nie wzruszy?o ..


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>