www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weronika Rosati wyprowadzi?a si? od rodziców!

Powa?ny krok w doros?e ?ycie w wieku 26 lat!?

Na to wygl?da. Jest gwiazda, dobrze zarabia i pierwsze 18 wiosen ju? dawno ma za sob?, a mimo to ci?gle mieszka z mam? i tat?. Takie z?o?liwo?ci pojawia?y si? w prasie ju? od dawna. Weronika z milczeniem je znosi?a. Teraz najwyra?niej sama dosz?a do wniosku, ?e czas najwy?szy na zmiany…

Rosati_Weronika_Rosati_Teresa

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>