www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weronika Rosati w „Ta?cu z gwiazdami”!?

Gdy brakuje dobrych propozycji, ka?da mo?liwa jest najlepsza… Co jesieni? zaprezentuje nam m?oda Rosati?

O takich rewelacjach informuje nas dzisiaj prasa bulwarowa. Mo?na si? spodziewa?, ?e Weronika b?dzie chcia?a w show utrzyma? si?, jak najd?u?ej, wi?c pewnie w?o?y wiele stara? w przygotowania do programu. Trudno si? temu dziwi?, przecie? aktorka nie narzeka na brak czasu, wr?cz mo?e by? odwrotnie.

Rosati_Weronika

No i jeszcze jedna kwestia, finansowa. Brak sta?ego zatrudnienia nie wp?ywa przecie? korzystnie na usamodzielnienie si?, zw?aszcza, gdy ma si? ju? 25 lat …

Rosati_Weronika

Rosati_Weronika

O


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>