www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weronika Rosati idzie do s?du!

By? mo?e ju? nied?ugo zacznie si? wielkie pranie.

Menad?er gwiazdy potwierdzi? w rozmowie z Faktem,

Weronika Rosati wnios?a pozew do s?du o ochron? dóbr osobistych przeciwko wydawcy oraz autorowi ksi??ki „Nocnik”.

Mowa o Andrzeju ?u?awskim, który w swoim dzienniku umie?ci? wiele zdarze? b?d?cych odbiciem rzeczywisto?ci. I cho? sam ?u?awski zaprzecza, jakoby opisywa? zdarzenia, które mia?y miejsce, – jak utrzymuje to czysta fikcja – podobie?stw jest tak wiele, ?e poczu?a si? nimi ura?ona aktorka Weronika Rosati. T? swojego czasu pos?dzano o romans z ?u?awskim. A sam re?yser opisuj?c burzliwe ?ycie ksi??kowej kochanki Esterki, nada? jej wiele cech m?odej Rosati.

zobacz: ?u?awski wulgarnie o Weronice Rosati!?

Rosati_Weronika

Patrz?c na ca?e zamieszanie zastanawiamy si?, czy nie lepiej dla Weroniki by?oby przemilcze? t? publikacj? i podobie?stwo ksi??kowej Esterki do niej samej, ni? spraw? rozdmuchiwa? i si? s?dzi?? W ten sposób przecie?, Weronika potwierdza, ?e opisywane niechlubne fakty dotycz? jej osoby. Co w dodatku zamierza udowodni? w s?dzie …

zobacz: Fatalny w skutkach b??d Weroniki Rosati!?

zobacz: Mama Weroniki Rosati przera?ona

Rosati_Weronika

?u?awski_AndrzejWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>