www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weronika Marczuk planuje ci???!?

Czy upragnione dziecko pozwoli jej zapomnie? o bolesnym rozstaniu z Pazur??

„Weronika (38 l.), która ju? od d?u?szego czasu spotyka si? z perkusist? Maciejem Go?y?niakiem (33 l.), przyzna?a, ?e ich wspólne relacje s? na tyle dobre, ?e dojrza?a ju? do tej decyzji jako kobieta.

?yj? tym, co dzieje si? tu i teraz, a nie przesz?o?ci?. I teraz chcia?abym mie? dziecko” (SE)

Nie ukrywaj?c sporej sympatii do by?ej ?ony Cezarego Pazury, ?yczymy owocnej pracy podczas stara?!

Ciekawe, jak na te wie?ci zareaguje sam Pazura. Jego m?odziutka ukochana Edyta Zaj?c ju? od paru miesi?cy paraduje z brzuszkiem ci??owym.


Wpisz komentarz

  1. 20 marca 2009 17:17

    Weronika Marczuk planuje ci???!? : PlotkiMagazyn.pl:

    […] Czy upragnione potomstwo pomo?e zapomnie? Weronice o bolesnym rozstaniu z Cezarym Pazur?? pytanie zadaje portal topstars.pl “Weronika (38 l.), która ju? od d?u?szego czasu spotyka si? z perkusist? Maciejem Go?y?niakiem (33 l.), przyzna?a, ?e ich wspólne relacje s? na tyle dobre, ?e dojrza?a ju? do tej decyzji jako kobieta. – ?yj? tym, co dzieje si? tu i teraz, a nie przesz?o?ci?. I teraz chcia?abym mie? dziecko” Nie urkywaj?c sporej sympatii do by?ej ?ony Cezarego Pazury, ?yczymy owocnej pracy podczas stara?! Zródlo info: topstars.pl […]

Podobne posty:

/* */?>