www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Weronika Marczuk nie b?dzie na ?lubie Pazury!?

By?y m?? nie zaprosi by?ej ?ony? A przecie? po rozwodzie maj? dobre relacje …

Miesi?c maj, magiczne miasto Kraków, on – wspania?y aktor i przystojny m??czyzna (Cezary Pazura), ona – m?oda i pi?kna … w ci??y, (Edyta Zaj?c)

ale szcz??liwa, bo w takiej scenerii ka?da marzy?aby o ?lubie z bogatym przystojnym aktorem.

Szkoda, ?e nie tradycyjnym ko?cielnym ?lubie z pi?knym welonem, orszakiem weselnym i ry?em na ko?cielnych schodach .. ale có?, Czarek ?wie?o po drugim rozwodzie z Weronik? Marczuk, w dodatku ju? kiedy? dosta? uniewa?nienie ko?cielne pierwszego ma??e?stwa, wi?c widoku na drugi taki fart raczej nie ma.

Ale najwa?niejsze, ?e to b?dzie dzie? gwiazdy Edyty Zaj?c i Cezarego Pazury.

Takie zdanie ma te? na ten temat by?a ?ona Czarka, Weronika.

W rozmowie z Faktem przyznaje jednak , ?e na ?lub si? nie wybiera z prostej przyczyny – nie dosta?a zaproszenia.

Jak twierdzi sama Weronika, taka w Polsce jest tradycja, ?e nie zaprasza si? na ?lub by?ych ma??onków, nawet je?li s? w dobrych relacjach.

Co prawda Marczuk zarzeka si?, ze wcale nie ma o to pretensji, ?e ?yczy m?odej parze wszystkiego najlepszego, ale my zastanawiamy si? po cichu…

Skoro w Polsce nie ma tradycji wychodzenia za m?? za starszych panów (Edyta jest m?odsza o Czarka o drugie tyle), nie ma tradycji rozwodzenia si? (to b?dzie ju? trzecie ma??e?stwo Pazury, ciekawe czy ostatnie) to mo?e Pazura powinien z uwagi na „dobre relacje z Weronik?” zmieni? wyj?tkowo na ten jeden dzie? tradycj? i zaprosi? ja na swój ?lub? W tej sytuacji, chyba nawet wypada?

A czy Weronika przyjdzie, to ju? inna sprawa …


Wpisz komentarz

  1. 6 kwietnia 2009 01:34

    Ela:

    Ta zasrana marczuk ruska jedna !!! tez dorobila sie przez niego gwiazde zgrywa teraz !

Podobne posty:

/* */?>