www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

W?growska nawil?a cia?o na wiosn?!

Wygl?da na to, ?e gwiazda zaprosi?a tabloid na nawil?anie swoich wdzi?ków na ?ó?ku wodnym w Spa.

To nie pierwsza tego rodzaju zagrywka. Iwona W?growska bardzo dba os woje cia?o i wykorzystuj?c swoj? popularno??, chce najwyra?niej promowa? tak? dba?o?? o urod?. Sk?d taki wniosek? Po raz kolejny w Super Expressie mo?emy przeczyta? o zobaczy? Iwon? W?growsk? prawie nag?, umazian? cudownymi ?rodkami upi?kszaj?cymi. Czy?by gwiazda zaprosi?a tabloid na swoje relaksuj?ce i upi?kszaj?ce zabiegi?

W?growska_Iwona

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>