www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wa??sa zosta?a rzecznikiem … „mordobicia”!

Maria Wiktoria Wa??sa, w ko?cu ma „konkretn?” prac?, – za?atwion? przez przyjació?k? Edyt? Herbu??

Konkretn?, bo do tej pory córka by?ego prezydenta nie mia?a jakiego? szczególnego zaj?cia. Ca?e szcz??cie jej najlepsza przyjació?ka Edyta Herbu? zwi?za?a si? z Maciejem Kawulskim, który lubuje si? w walkach wr?cz. Wygl?da na to, ?e dzi?ki tej znajomo?ci Edyta mog?a wspomóc Marysi?.

Herbu?_Edyta_Wa??sa_Maria_Wiktoria_Kawulski_Maciej


I tak Maria Wiktoria Wa??sa jest rzecznikiem prasowym gal Konfrontacji Sztuk Walki(Fakt)

Wa??sa_Maria_Wiktoria

Je?li, potwierdzi?yby si? plotki o romansie Marysi z bokserem Marcinem Najmanem (tym, od Joli Rutowicz i ró?owego konia), wizerunek Wa??sówny – rzeczniczki „mordobicia” (Fakt) i dziewczyny boksera, zyska? by nowe oblicze. Ciekawe czy ojciec Marysi – Lech wa??sa jest dumny z takich wyborów córki?

Wa??sa_Maria_Wiktoria


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>