www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Vittuli chcia? wykorzysta? Szabatin?!

Wszystko na to wskazuje. Cho? Ewa boleje nad rozstaniem z Joshem, chyba jednak powinna si? cieszy??

Pocz?tkowo by?o, jak w bajce...

Poznali si? na Sylwestrze w magicznym mie?cie Krakowie. On rzuci? dla niej kraj i przeprowadzi? si? do Polski, ona zakocha?a si? po uszy w nim, przystojnym Amerykaninie.

Ale z relacji znajomych Ewy wygl?da na to, ?e Josh szybko zorientowa? si?, jak mo?e zyska? na zwi?zku z Ew?. Skoro jest popularna, jemu pewnie uda si? wyp?yn??. St?d wyj?cia na salony, rozmowy Szabatin w sprawie pracy dla Josha nawet z producentem Rinke Rooyensem …

Jednak brak znajomo?ci j?zyka polskiego oraz sk?pe umiej?tno?ci Vittuli, spowodowa?y, ?e nie mia? pracy, nikt go nie chcia? zatrudni?. Trudno powiedzie?, jaki by? moment prze?omowy w ich zwi?zku, ale w ko?cu Josh kupi? bilet powrotny do Stanów i wyjecha?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>