www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Villas nie s?dzi si? ju? z synem!

Koniec afery zwi?zanej z Violett? Villas i z jej synem.

Sprawa za?o?ona przez syna Pani Violetty w s?dzie zosta?a umorzona. Oskar?y? on opiekunk? swojej matki o stanowienie zagro?enia dla niej, dr?czenia, zaniedbywanie i rozpijanie.

Villas_Violetta

Chcia? przenie?? Violett? do miejsca, gdzie mog?aby si? godnie zestarze?. Chyba nie b?dzie mia? na to szans, piosenkarka nadal jest pod opiek? El?biety Budzy?skiej.

Villas_Violetta


Wpisz komentarz

  1. 9 maja 2009 22:00

    kobez:

    biedna ta villasowa, kolorowe zycie konczy sie w haniebny sposob

  2. 15 listopada 2013 21:10

    Anonim:

    Budzyńska się wystroiła a nie mogła uczesac pani Violetty

Podobne posty:

/* */?>