www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urodziny Izy Miko to katastrofa!?

Biedaczka nie dosta?a nawet tortu!

Super Express donosi, ?e Iza Miko nie mia?a wiele powodów do rado?ci podczas imprezy urodzinowej z okazji uko?czenia 29 wiosen, która odby?a si? w USA. Podobno impreza by?a bardzo sztywna.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>