www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urodzinowa wró?ba Cieleckiej!

Co spotka aktork? w najbli?szym czasie?

Wró?ba Super Expressu z okazji 38.ych urodzin aktorki nie jest pomy?lna. Tyle przecie? doniesie?, ?e Magdalena Cielecka pragnie stabilizacji, odpowiedzialnego m??czyzny u boku i tego najwa?niejszego … dziecka.


Jak czytamy w tabloidzie proroctwa wró?ki Gabi, aktorka nie wyjdzie w najbli?szym czasie ani za m??, ani nie urodzi dziecka, co jednak nie oznacza, ?e go mie? nie b?dzie …

Cielecka_Magdalena

Cielecka_Magdalena

ZOBACZ: Tabloid postawi? Dodzie urodzinowego tarota!
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>