www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urodzi?a mu dziecko w zwyk?ym szpitalu!

Narzeczona Egurolli nie chcia?a rodzi? w prywatnej klinice

Jeszcze pod koniec kwietnia Nina Tyrka odpad?a razem z Markiem Kaliszukiem z „Ta?ca z gwiazdami”.

Teraz jak podaje Super Express razem z Augustinem Eguroll? i ich córeczk? Carmen, urodzon? 13 listopada prezentuj? si? na ?amach Gali

Dla mnie nie sztuk? jest urodzi? w prywatnej klinice. Zap?aci? par? tysi?cy i wjecha? na stó? operacyjny, co do minuty, w z góry okre?lonym terminie, ze s?owami: „No, to krójcie mnie i ju? po imprezie”. Narodziny dziecka to tajemnica. Chcia?am jej sprosta?, sprawdzi? si? – powiedzia?a ?wie?o upieczona mama.” – podaje SE.

Nic uj?? nic doda?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>