www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ski wie, jak si? sprzeda??

Byle pasztetu reklamowa? nie b?dzie …

Hubert Urba?ski zrobi? si? wylewny nad wyraz. Mo?e ma na to wp?yw, fakt oczekiwania dziecka, przez jego partnerk? …

Urba?ski mianowicie zwierza si? w TeleTygodniu, a jego „bilans ?ycia” wypada nadzwyczaj negatywnie. Okazuje si?, ?e spora cz??? jego kariery by?a pora?k?. Dopiero niedawno wyzby? si? uczucia za?enowania samym sob?.

Nie widzi tak?e nic z?ego w reklamowaniu banków, twierdzi, ?e to nie to samo, co „kie?basa pasztetowa”. I w tym momencie nasuwa si? pewne podejrzenie …

Czy?by „kie?basa pasztetowa” by?a aluzj? do Katarzyny Skrzyneckiej, która jaki? czas temu wyst?powa?a w reklamie pasztetów pewnej firmy?

Widocznie wspólne prowadzenie Ta?ca z Gwiazdami w jej towarzystwie, Hubert nie specjalnie mi?o wspomina ..


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>