www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ski w „Ta?cu z Gwiazdami”!?

Hubert zata?czy?

Nie, nie zata?czy. W pierwszym odcinku X serii programu Hubert wyst?pi w roli prowadz?cego razem ze Skrzyneck? i G?sowskim.

Urba?ski_Hubert_Skrzynecka_Katarzyna

Mo?e producenci przej?li si? ostatni? sowit? krytyk? Kasi i Piotra? Szkoda, ?e nie ujrzymy Magdy Mo?ek, wed?ug wielu widzów to w?a?nie ona wraz z Urba?skim stanowili najlepszy duet tego programu. „Super Express” poinformowa? czytelników, ?e nie maj? powodów, aby obawia? si? o utrat? G?sowskiego. Czy kto? w ogóle si? obawia??

G?sowski_Piotr_Skrzynecka_Katarzyna

G?sowski_Piotr

Skrzynecka_Katarzyna

Urba?ski_Hubert

Buzi, buzi Skrzynki i G?sa …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>