www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ska zniszczy zwi?zek Klimenta!?

Nie wygl?da to ciekawie.

Natasza Urba?ska to bardzo pracowita i ambitna gwiazda. Jej taneczny partner Jan Kliment chyba si? tego nie spodziewa?, gdy wyra?a? zgod? na udzia? w programie.

W Czechach, gdzie wcze?niej wyst?powa? Jan, „Taniec z gwiazdami” traktowany jest z przymru?eniem oka. Dlatego nie mo?e on zrozumie?, dlaczego polskie gwiazdy podchodz? do ta?ca ze ?mierteln? – mówi o Klimencie dla Faktu jeden z czeskich dziennikarzy.

Jak to ma zwi?zek z prywatnym ?yciem Jana?

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>