www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ska prze?ywa pora?k?!

Natasza nadal bardzo prze?ywa przegran? w „Ta?cu z Gwiazdami”.

Artystka ma bardzo du?e problemy z zaakceptowaniem faktu, ?e to nie ona okaza?a si? najlepsza wed?ug oceny widzów.

Urba?ska_Natasza_Kliment_Jan

Maserak_Rafa?_Mucha_Anna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>