www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ska pokona?a Edyt? Górniak?!

Obie artystki stara?y si? o g?ówn? rol? w kinowej ekranizacji Metra.

Rywalizacj? wygra?a Urba?ska, Edyta w tym wypadku mo?e si? zaliczy? do grona pokonanych.

Decyzj? podj?? oczywi?cie…Janusz Józefowicz. Trudno powiedzie?, czy w tym wypadku o sukcesie zadecydowa? talent, czy te? uk?ady.

Pomimo tego, ?e Natasza jest zwi?zana z Józefowiczem, nie mo?na stwierdzi?, ?e nie nadaje si? do tej roli. Powa?nie przygotowuje si? do wyst?pu, ?wiczy g?os i dba o sprawno?c fizyczn?.

Kinowa wersja b?dzie nieco ró?ni?a si? od pierwowzoru, muzyka zostanie ta sama, jednak fabu?a b?dzie troch? zmieniona. Pozostaje nam czeka? na rezultaty.

Edyta musi by? chyba wyj?tkowo niezadowolona ….ale w sumie, z ?on? decydenta trudno by?oby jej wygra?.


Wpisz komentarz

 1. 17 kwietnia 2009 22:52

  misiek:

  To by?o do przewidzenia…

  http://www.wydania-darmowe.xtw.pl

 2. 17 kwietnia 2009 23:21

  zocha:

  ee, co to za spamer

Podobne posty:

/* */?>