www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ska pod kontrol? – nie mo?e imprezowa?!

M?? jej zabrania?

No w?a?nie. Dziwna sprawa. Cho? X edycja Ta?ca z gwiazdami dobiega ko?ca, Natasza Urba?ska nie bawi?a si? jeszcze na ?adnej imprezie z pozosta?ymi uczestnikami. Imprezowanie odbywa si? zawsze po ka?dym niedzielnym odcinku.

Urba?ska_Natasza

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>