www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ska nie zagra w Metrze?

Nie wiadomo kto zagra rol? Anki w ekranizacji musicalu Metro. Józefowicz wyzna?, ?e castingi ruszaj? dopiero jesieni? i wygra najlepsza kandydatka.

Zaprzeczy?, jakoby jego ?ona mia?a przewag? nad innymi artystkami.

Urba?ska_Natasza

Poza tym, nie tylko on b?dzie podejmowa? t? decyzj?. W jury zasi?dzie wi?cej osób, aby nie by?o mowy o pomy?ce.

Urba?ska_Natasza


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>