www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Urba?ska broni Józefowicza!

To bezstronny i obiektywny cz?owiek …

Janusz Józefowicz zasiada w gronie osób decyduj?cych o obsadzie do ekranizacji Metra. Jego ?ona Natasza Urba?ska stara si? o jedn? z g?ównych ról. Mimo podejrze?, jakie pojawiaj? si? od pewnego czasu, ze to w?a?nie Urba?ska dostanie rol?, m?? z pewno?ci? b?dzie chcia? j? wesprze?, – ona sama zapewnia, ?e Januszowi ani w g?owie takie manewry

Ju? nie raz udowodni?, ?e potrafi by? obiektywny. Wybierze t? aktork?, która najlepiej b?dzie nadawa?a si? do tej roli. Nie mam co do tego najmniejszych w?tpliwo?ci –  czytamy w Twoim Imperium.

Urba?ska_Natasza

Urba?ska_Natasza

Szkoda, ?e tylko ona nie ma w?tpliwo?ci.

Józefowicz_Janusz_Urba?ska_Natasza

Józefowicz_Janusz_Urba?ska_Natasza

Józefowicz_Janusz_Urba?ska_Natasza

Dlaczego nie chc? zatrudni? Urba?skiej!?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>