www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Upokorzyli Horody?sk?!

Joanna, liczy?a na zatrudnienie w Pary?u

„W jednym z eleganckich paryskich hoteli zaaran?owano spotkanie polskiej modelki i paryskich speców. Rozmowa przebiega?a mi?o i g?adko, ale tylko do pewnego momentu.

W pewnej chwili Horody?ska zorientowa?a si?, ?e j? z kim? pomylono. Otó? jej rozmówcy byli przekonani, ?e osoba, z któr? rozmawiaj?, to jedynie agentka polskiej modelki, a ona sama wygl?da zupe?nie inaczej!

To by? szok!” – podaje Fakt.

Mo?e Horody?ska spróbuje szcz??cia za wschodni? granic?? Chocia? mo?e lepiej nie, tam wol? bardziej kr?g?e kobiety …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>