www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Upadek Ewy Szabatin!?

Uznana tancerka znalaz?a nietypow? form? zarobku. Pieni?dze s? wa?ne, ale czy najwa?niejsze?

Wyobra?cie sobie, ?e Ewa Szabatin w te wakacje dorobi sobie w turystyce! Jak podaje Fakt, podpisa?a umow? z jednym z biur podró?y i na Cyprze b?dzie uczy? ta?ca polskich turystów.

Szabatin_Ewa

Szabatin_Ewa

Szabatin_Ewa


Bior?c pod uwag? fakt, ?e za tydzie? takiej pracy dostanie 3000 tysi?ce z?otych, zastanawiamy si?, czy warto by?o podejmowa? si? tego. Zw?aszcza, ?e to zaj?cie dla animatora hotelowego, a nie zawodowej tancerki …

Szabatin_EwaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>