www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tyszkiewicz broni Kasprzykowskiego!

Aktorka stwierdzi?a, ?e nie ma co czepia? si? faktu, ?e Bartek Kasprzykowski kiedy? ta?czy?, bo kto tego nie robi?? Bartek chyba nie potrzebuje takiej obrony …


Spekulacje na temat tego, czy Bartek zatai? swoje do?wiadczenie taneczne, czy te? nie, trwaj? prawie od samego pocz?tku tej edycji „Ta?ca z gwiazdami”. Sama Tyszkiewicz –  jedna z jurorek show s?dzi, ?e wi?kszo?? uczestników programu kiedy? ta?czy?a, a przecie? i tak najwa?niejsze s? g?osy widzów, którzy i tak nie oceniaj? umiej?tno?ci tanecznych.

Tyszkiewicz_Beata

Ciekawe sk?d, ta pewno?? Pani Beaty, ?e telewidzowie kieruj? si? tylko sympati?, a nie prawid?owym wykonaniem uk?adu tanecznego przez gwiazdy. Mo?e to telewidzów trzeba by by?o o to zapyta?? Bo chyba dla Tyszkiewicz w ogóle wszystko jest jedno, jak ta?cz? uczestnicy … Któ? w historii Ta?ca z gwiazdami da? tyle „10” w ocenach uczestników, jak nie ona sama …

A Bartek Kasprzykowski? Nie ta?czy? ta?ca towarzyskiego, tylko w formacji tanecznej.

Kasprzykowski_Bartek]

By? wtedy w liceum (a to ju? troch? dawno). Ca?a sprawa nabra?a nieprzyjemnego rozg?osu, gdy wypowied? jego dawnej trenerki zosta?a lekko przeinaczona.

Kasprzykowski_Bartek


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>