www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tygrys zosta? ekspertem?!

Dariusz „Tygrys” Michalczewski to niesamowicie obrotny facet, którego najwyra?niej wci?? rozpiera energia…

Dawno temu obraca? si? na ringu, jako zawodowy mistrz ?wiata w boksie, potem w bran?y ubezpieczeniowej, jako biznesmen, potem na ok?adkach tabloidów, jako bywalec nocnych lokali, a teraz zacz?? pojawia? si?… na powa?nych kongresach i to w roli eksperta!

Ostatnio jego nazwisko znalaz?o si? w programie kongresu praktyków i naukowców zajmuj?cych si? bran?? Public Relations!

Organizatorzy zach?caj?: Michalczewski opowie o podobie?stwach i ró?nicach w budowie swojego publicznego wizerunku w Polsce i Niemczech.

Naszym zdaniem, lepiej ?eby polskie epizody pomin??. Zw?aszcza te rozwodowo-imprezowe.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>