www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tygrys przehula? 30 milionów!?

30 milionów EURO!!! Ale na co???

Alkohol, imprezy, drogie gad?ety, samochodyPieni?dze znika?y z kieszeni s?ynnego boksera w tempie b?yskawicy. Ale jak wyznaje Dariusz Michalczewski (40 l.), najwi?cej kosztowa?y go kobiety. – Przepu?ci?em 30 mln euro (ok. 120 mln z?) – przyznaje Tiger, rozk?adaj?c bezradnie r?ce” – podaje Fakt.

To musia?y by? pi?kne czasy. Teraz Michalczewski spokornia?, nie szaleje i ?yje spokojnie u boku swojej narzeczonej Basi. Kto wie, mo?e ta sielanka zako?czy si? ?lubem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>