www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Twarz Ibisza za 70 tysi?cy!?

Krzy? wie, jak si? ustawi?

Plotki o Krzysztofie Ibiszu i jego asystentce – kochance nie cichn?. Jego ?ona, jeszcze aktualna, Anna Nowak – Ibisz, ju? chyba pogodzi?a  si? z utrat? m??a, Jak twierdzi jej ma?y synek jest jedynym facetem, któremu mo?e teraz ufa? ...

A Ibisz? Jak zwykle czasu nie marnuje. Teraz skupia si? g?ównie na zarabianiu pieni?dzy, du?ych pieni?dzy. Ma reklamowa? nawet Dom Handlowy w Ja?le! Za t? jednorazow? robot? Ibisz zgarnie ca?e 70 tysi?cy z?otych.

Takie wynagrodzenie dziwi nawet sto?eczne agencje reklamowe. Jednym s?owem Krzy? to ma g?ow? do interesów.

Puenta?

„Nie ma si? jednak co dziwi?. Krzy? musi cha?turzy?! W ko?cu czeka go drugi rozwód. Teraz spotyka si? z m?od? i atrakcyjn? dziewczyn?. A to wszystko naprawd? s?ono kosztuje.” (SE)


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>