www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

TVN szuka talentu na miar? Nigelli Lawson!

Chcesz zosta? polsk? Nigell?? Dla doskona?ych kucharzy b?dzie okazja, aby spe?ni? swoje marzenia o s?awie i bogactwie.


TVN postanowi?o znale?? talent na miar? Lawson. Konkurs, w którym wy?oniony zostanie najlepszy kucharz, b?dzie podzielony na kilka etapów, które zobaczymy w telewizji. Zwyci?zca przejdzie profesjonalne szkolenie oraz otrzyma pó?roczny kontrakt z programem „Dzie? Dobry TVN”. Czy ktokolwiek oka?e si? na tyle dobry w swoim fachu, ale tak?e równie ciep?y i interesuj?cy jak Nigella?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>