www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Turnau i przyjaciele

Stanis?aw Soyka, Gaba Kulka i Czes?aw ?piewa – to arty?ci, którzy w tym roku towarzyszy? b?d? Grzegorzowi Turnauowi podczas jego corocznego koncertu w inowroc?awskiej T??ni Solankowej.

mwmedia_20070709_131243

mwmedia_20080614_093727

Inowroc?awska Noc Solannowa co roku gromadzi liczne grono melomanów, przyjació? i sympatyków krakowskiego barda Grzegorza Turnaua. Wyst?py jego ubarwiane s? zabawnymi wspomnieniami z lat dzieci?stwa, które sp?dzi? w Inowroc?awiu. Koncert odb?dzie si? w sobot?, 25 lipca br. o godz. 20.00 przy T??ni Solankowej. Wst?p wolny.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>