www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Trzepieci?ska o powodach rozwodu

Joanna wyzna?a, jakie by? przyczyny rozpadu jej ma??e?stwa z Andermanem

W momencie, kiedy pojawia si? na ?wiecie dwóch ma?ych ch?opców, nasze ?ycie, czy tego chcemy czy nie, staje si? ?yciem rodziców, którzy od rana do wieczora swoim zachowaniem daj? tym dzieciom przyk?ad – wyzna?a Trzepieci?ska. – I albo im fundujemy u?miech, zainteresowanie, ciep?o, czyli pi?kne dzieci?stwo, albo im fundujemy trudne dzieci?stwo. Ja uzna?am, ?e chc? da? moim dzieciom pi?kne dzieci?stwo. I to jest ca?a tajemnica naszego rozstania.

Miłość dziecka nie daje podobnej satysfakcji jak Miłość dwojga kochanków – mówi „Gali” aktorka. – Tej mi?o?ci trzeba si? uczy?. Towarzyszy jej trud codziennych, cz?sto nudnych, powtarzalnych zaj??. Dziecku nie mo?na powiedzie?: „S?uchaj, kochanie, jest czwartek, mam kaca, boli mnie g?owa, nie chce mi si? wsta?, ?eby odprowadzi? ci? do szko?y”. Tak si? nie da.” (Fakt)

Ale, jak si? okazuje powodem rozpadu zwi?zku nie by? tylko brak dba?o?ci o dzieci, ale jak mówi? plotki zdrada Andermana.

Mo?e teraz Trzepieci?ska w ko?cu wyjdzie na prost? i znajdzie oparcie w jakim? m?zczy?nie? Czego jej serdecznie ?yczymy.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>