www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Trzebiatowska si? wygada?a

Marta ?muda-Trzebiatowska i Adam Król planuj? za?o?enie rodziny

„Chcia?bym ju? mie? dziecko – odwa?nie wyzna? tancerz i partner Marty podczas programu „Ta?ca z gwiazdami – kulisy”. Marta nie pozosta?a mu d?u?na. Pomimo lekkiego zawstydzenia równie? przyzna?a, ?e my?li o rodzinie z prawdziwego zdarzenia.

– Te? bym chcia?a. Chcia?abym mie? du?o dzieci – powiedzia?a pi?kna aktorka. – Najlepiej pi?tk?.” – podaje Super Express.

Bo?e s?odki, oni chyba nie wiedz? co to znaczy mie? dzieci!? Na pocz?tek radzimy zacz?? od jednego 😉


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>