www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Trzebiatowska pracowa?a w hospicjum!?

Dlaczego Marta zrezygnowa?a z wolontariatu zaledwie po kilku tygodniach?

Jak zdradza w jednym z wywiadów, to co dotyka?o j? bezpo?rednio w hospicjum, by?o dla niej wielkim obci??eniem psychicznym. Nie potrafi?a zostawia? emocji zwi?zanych z pomaganiem osobom ci??ko chorym, umieraj?cym przed progiem w?asnego domu. Marta bardzo prze?ywa?a t? sytuacj?.

Trzebiatowska_?muda_Marta

Trudno si? temu dziwi?. Dlatego ojciec Marty zadecydowa?, ze musi sko?czy? z takim dzia?aniem na rzecz osób chorych. Marta niech?tnie wspomina ten okres swojego ?ycia.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>