www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Trudy samotnego ?ycia Fraszy?skiej!

Jola chwyci?a za ?opat?!

Nie?atwe jej ?ycie samotnej kobiety, zw?aszcza, gdy na jej g?owie jest opieka nad dzie?mi, domem i do tego jeszcze praca. Niestety Jolanta Fraszy?ska, która jest w trakcie rozprawy rozwodowej z Grzegorzem Kuczeriszk? zaczyna si? o tym bole?nie przekonywa?.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>