www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Trudne chwile w rodzinie Kukulskiej!

Ojciec Natalii, Jaros?aw Kukulski od d?u?szego czasu zmaga si? z chorob?.

Natalia i jej brat Piotr zajmuj? si? ojcem, który zmaga si? z powa?n? chorob?. Jak napisa? Super Express nikt w Polsce nie chcia? si? podj?? skomplikowanej operacji t?tniaka aorty brzusznej u pana Jaros?awa. Dlatego ojciec Kukulskiej zosta? zoperowany w Norymberdze.

Kukulski_Jaros?aw

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>