www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Trinny & Susannah w Galerii Mokotów!

S?ynne brytyjskie stylistki, które pokazuj? tysi?com kobiet na ca?ym ?wiecie, jak si? ubiera?, aby dobrze wygl?da?, zawita?y w?a?nie do Polski.

W sobot?, 12 czerwca w galerii Mokotów by?o bardziej t?umnie ni? zwykle. A wszystko za spraw? spotkania Polek ze stylistkami, które obna?aj? i ubieraj? kobiety, radz?c im przy tym, jak ubiera? si? dobrze i nie psu? sobie „looku”. Imprez? z udzia?em Trinny Woodall i Susannah Constantine nie móg? prowadzi? chyba nikt inny, jak sam Olivier Janiak.

Nawet jego ?ona, Karolina Malinowska, która ostro krytykuje za styl polskie celebrytki uwa?nie przys?uchiwa?a si? radom stylistek. No chyba, ?e podziwia?a m??a w akcji.

TRINNY WOODALL SUSANNAH CONSTANTINE

Karolina Malinowska

Karolina Malinowska

TRINNY WOODALL

TRINNY WOODALL

Olivier Janiak

Olivier Janiak

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>