www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Torbicka wyda?a tysi?c na b?yskotki!

Pi?kna bi?uteria dla pi?knych kobiet.

Zgodnie z t? tez?, Gra?yna Torbicka wybieraj?c si? na zakupy do sklepu jubilerskiego wyda?a tysi?c z?otych na bi?uteri?. Fakt, donosi, ?e gwiazda zrobi?a to lekk? r?k?, jakby kupowa?a bu?eczki w piekarni …

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>