www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Torbicka nie chce „Ta?ca z gwiazdami”

Dlaczego Gra?yna nie zata?czy?

Gra?yna Torbicka to najbardziej lubiana prezenterka telewizyjna. Na naszych ekranach go?ci ju? od wielu lat, a mimo to, ci?gle zachwyca swoj? delikatn? urod? i subtelnym kobiecym wdzi?kiem.Jest profesjonalistk? od A do Z.

Niejedna osoba, chcia?aby j? zobaczy? w tanecznych pl?sach show TVN-u. Niestety Torbicka nie ma ochoty na zabawy na parkiecie …

Du?o czasu musia?abym temu po?wi?ci?, a mam mas? swoich obowi?zków. Przygotowania do mojego programu bardzo mnie poch?aniaj?. Nie by?oby wi?c mo?liwe, ?ebym mog?a po?wi?ci? przygotowaniom tyle czasu, ile by?oby potrzeba…

..Zajmuj? si? troszeczk? innymi dyscyplinami. Udzia? w „Ta?cu z gwiazdami” wizerunkowo nie odpowiada?by temu, co robi?. To nie dla mnie” (Fakt)

Pewnie wiele osób ta decyzja Gra?yny zmartwi. Jednak dobrze jest wiedzie?, ?e s? jeszcze prawdziwe gwiazdy, które za wszelk? cen? nie chc? zdobywa? publiczno?ci i skupiaj? si? na tym, co wychodzi im najlepiej.

A tak na marginesie, uwierzyliby?cie ?e Torbicka ma ju? 50 lat!?


Wpisz komentarz

  1. 2 lutego 2009 17:27

    leszek:

    oldie but goldie ;p chetnie poszedlbym z nia na randke

Podobne posty:

/* */?>