www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tomasz Lis zatrudni ?on?!?

Ciekaw? teori? zaprezentowa? jeden z kolorowych magazynów.

Czy Tomasz Lis, który zosta? redaktorem naczelnym tygodnika Wprost zatrudni swoj? ?on?, Hann? Lis?

Takie podejrzenie pojawi?o si? w magazynie Party. Hania, która od czasu zwolnienia z TVP nie znalaz?a pracy w ?adnej z telewizji mog?aby spe?ni? si? zawodowo w zespole redakcyjnym Lisa. Czy te podejrzenia znajd? potwierdzenie, przekonamy si? zapewne ju? nied?ugo.

A tymczasem…

Jak uwa?acie, czy Lis powinien zatrudni? ?on??

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>