www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tomasz Karolak ?ysieje!?

Na g?owie ma „polan?”.

Tak dramatyczna nowina dotar?a do nas dzi?ki Faktowi.

Cho? aktor wci?? nosi si? jak m?odzieniaszek, czasu niestety nie zatrzyma. A nietrudno zauwa?y?, ?e na g?owie Tomka od niedawna pojawi?a si? na razie ma?a, aczkolwiek do?? ju? wyra?na, polana – czytamy w tabloidzie.

Karolak_Tomasz

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>