www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tomasz Karolak jest przyt?oczony obowi?zkami

Niestety czasu nie starcza mu nawet na opiek? nad dzieckiem.

Prawie dwuletnia Lenka nie ma szans na spotkanie z ojcem cz??ciej ni? raz na tydzie?. Tomek bardzo nad tym ubolewa, jednak jak na razie nie podj?? odpowiednich stara?, aby to zmieni?. Czy kariera uniemo?liwi mu doro?ni?cie do odpowiedzialno?ci?

karolak1

karolak11

karolak2

karolak3

karolak4


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>