www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

To b?dzie najdro?szy ?lub roku!!!

Aleksandra Kwa?niewska i Wojciech Szuchnicki planuj? ?lub! Jaka data?

Jak na razie data ?lubu Oli i Wojtka to pilnie strze?ona tajemnica, ale jak to zazwyczaj bywa, nie wszystko da si? ukry? do ko?ca. I tak Fakt donosi, ?e córka by?ego prezydenta, Ola marzy o weselu na zamku!

To nie koniec nowinek …

Je?li faktycznie m?odzi zdecydowaliby si? na imprez? na zamku, b?d? musieli za ni? s?ono zap?aci?, pono? taka przyjemno?? kosztuje 50 tysi?cy z?otych! A to nie koniec wydatków weselnych, transport, jedzenie, wódka, kwiaty, orkiestra, kreacje m?odych, kamerzysta … kto za to wszystko zap?aci?

Czy rodzina Wojtka podzieli si? kosztami z rodzin? Kwa?niewskich po równo, czy mo?e ca?e wesele wyprawi? rodzice Oli, w ko?cu to córka by?ego prezydenta, w dodatku jedynaczka…

Problemem mo?e si? okaza? tak?e lista go?ci weselnych, po stronie pani m?odej mo?e by? ich znacznie wi?cej..przecie? Ola i jej rodzice maj? wielu znajomych polityków i gwiazd showbiznesu!

Oby organizacja weselna by?a na wysokim poziomie, w przeciwnym razie najdro?sze i najwi?ksze wydarzenie towarzyskie roku, na jakie zapowiada si? ?lub Kwa?niewskiej i Szuchnickiego, mo?e okaza? si? najdro?sz? klap? ..


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>