www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tiger pogodzi? si? z Bogiem?

Darek Michalczewski przyj?? bierzmowanie

Sk?d ten pomys? w tym wieku? Darek do tej pory nie by? bierzmowany, ale wida? Tiger trafi? na w?a?ciw? kobiet?, bo dla swojej Basi Imos przyj?? sakrament bierzmowania. Tylko brak bierzmowania sta? na drodze do zawarcia z ni? ?lubu ko?cielnego. Ciekawe w takim razie kiedy odb?dzie sie uroczysto?? za?lubin? Mo?e jeszcze tego lata?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>