www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Terrazzino wraca do „Ta?ca z gwiazdami”!

Przystojny W?och ponownie zasili szereg tancerzy w programie.

Fakt donosi, ?e tancerz mimo wcze?niejszych deklaracji o ca?kowitej rezygnacji z udzia?u w programie, teraz znowu pojawi si? na parkiecie programu. To ciekawe, przecie? mia? zrezygnowa? z kariery tanecznej i skupi? si? na ?piewie, aktorstwie…

Terazzino_Stefano

1 2

Wpisz komentarz

  1. 24 lutego 2010 05:34

    Cukrzyca Insulina Typy cukrzycy Przyczyny:

    Cukrzyca Insulina Typy cukrzycy Przyczyny…

    Przewlek?e zapalenie migda?ków podniebiennych (tonsillitis chronica) objawia si? obecno?ci? ropy w kryptach migda?ka. Migda?ki przybieraj? barw? ugotowanego mi?sa. Cz?sto wyst?puj? objawy choroby reumatycznej….

Podobne posty:

/* */?>