www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Telewizyjny duet Szulim-Brzózka w radiu!?

Czy czeka nas transfer z telewizji do radiowej Jedynki?

Spokojnie, fani tej pary telewizyjnych prowadz?cych nie musz? si? martwi?. Nadal b?dzie okazja do podziwiania wdzi?ków, zw?aszcza pi?kniejszej cz??ci tego duetu. Co nie oznacza, ?e oboje nie spróbuj? swoich si? na nowych „wodach”. Super Expres donosi, ?e Agnieszka Szulim i Rados?aw Brzózka poprowadz? program radiowy.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>