www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Telenowela Foremniak – Maserak, ci?g dalszy …

Który to ju? raz Rafa? Maserak i Ma?gosia Foremniak kilka miesi?cy temu rozstawali si?? Trudno okre?li?. Jedno jest pewne, teraz znowu s? razem ..

Prasa bulwarowa powo?uj?c si? na swojego informatora poda?a informacj?, ?e Gosia i Rafa? spacerowali razem i okazywali sobie wyra?n? czu?o??. Co na to sami wiecznie zakochani …

„Zadzwonili?my do Ma?gorzaty Foremniak. – Nie chc? ju? mówi? na ten temat – wyzna?a nam aktorka. – Mam ju? dosy?, ?e ludzie si? tym interesuj? – doda?a Foremniak.

W podobnym tonie wypowiada si? Rafa? Maserak. – Ci?gle co? wszyscy od nas chcecie. Jest tyle innych ?wietnych par, które pi?knie wygl?daj? – mówi Faktowi Maserak.” (Fakt)

Wygl?da na to, ?e ta ?wietna para, która tak pi?knie wygl?da znowu rozpocz??a kolejny odcinek swojej historii mi?osnej.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>