www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Teatralny debiut ?mudy-Trzebiatowskiej!

Marta chce by? aktork? wszechstronn?, znamy j? g?ównie z ról serialowych, ale ona sama na tym nie poprzesta?a …

Chocia? pojawia?o si? wiele negatywnych opinii na temat aktorskich uzdolnie? Marty ?mudy Trzebiatowskiej, jej samej, jakby te kr???ce zdania w ogóle nie interesowa?y. Nawet ?ycie prywatne Marty –  zwi?zek z Adamem Królem, tak nielubianym przez publiczno??, nie móg? sta? si? dla Marty przeszkod? w rozwijaniu kariery …

?muda_Trzebiatowska_Marta_Król_Adam


Co wi?cej wydaje si?, ?e wszystkie nieprzychylne s?owa kierowane w stron? Marty doda?y jej tylko skrzyde?. Skupi?a si? na pracy i tym wygra?a.

Ma ju? za sob? debiut teatralny. Mia? on miejsce w teatrze Emiliana Kami?skiego „Kamienica”. Marta zagra?a w sztuce „Motyle s? wolne” wcielaj?c si? w rol? Jill.

?muda_Trzebiatowska_Marta

?muda_Trzebiatowska_Marta

?muda_Trzebiatowska_Marta

?muda_Trzebiatowska_Marta

?muda_Trzebiatowska_Marta

?muda_Trzebiatowska_MartaCzy Trzebiatowska skupi si? teraz na podbijaniu serc teatralnej publiczno?ci? Miejmy nadziej?, ?e nie zapomni o telewidzach, zw?aszcza tych, którzy ?ledz? losy jej serialowej postaci Marty, w „Teraz albo nigdy” …

?muda_Trzebiatowska_Marta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>