www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tatiana Okupnik wraca do „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”!?

Wszystko na to wskazuje, ale co z Justyn??

Podobno Justyna Steczkowska bardzo ?a?uje, ?e zgodzi?a si? zast?pi? w programie Tatian?. Tym bardziej posada prowadz?cej u boku Macieja Kurzajewskiego jest wolna.

Sama Okupnik wycofa?a si? z prowadzenia GTNL, w ubieg?ym roku t?umacz?c t? decyzj? nadmiarem obowi?zków przy nagrywaniu p?yty. P?yt? pono? ko?czy nagrywa?.

Nie da si? ukry?, ?e powrót do show „Gwiazdy ta?cz? na lodzie” pozwoli Tatianie znowu wróci? do obiegu.

Przez ten miniony rok s?yszeli?my o niej tylko przy okazji reklamy pasty do z?bów i … cisza.

Poza tym nowa edycja lodowego show i wydanie nowej p?yty jego prowadz?cej, dziwnie zbiegaj? si? w podobnym czasie …czy?by to mia?a by?, jaka? dodatkowa promocja dla Okupnik?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>