www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tatiana Okupnik nadal nie mo?e odnale?? si? w showbiznesie

Ostatnio narzeka?a na brak pracy. Teraz ma szans? wszystko zmieni?, gdy? dosta?a si? do… 10. edycji „Ta?ca z Gwiazdami”.

Ma spore szanse. Wiadomo, ?e za?yczy?a sobie partnera, który ma na koncie co najmniej jeden fina?. Sama ucz?szcza?a w m?odo?ci do szko?y baletowej.

Tatiana Okupnik

Czy zdob?dzie sympati? widzów, która liczy si? o wiele bardziej ni? umiej?tno?ci?

Tatiana Okupnik


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>