www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Tara Reid na odwyku?

Rodzina zmusi?a j? do podj?cia terapii…


cityrag

Tara Reid znana jest g?ównie ze zdj??, na których albo pokazuje swój ?le-zoperowany brzuch, albo zatacza si? w drodze z/na imprez?. Niedawno gwiazda stwierdzi?a jednak, ?e ma do?? imprez i…


cityrag

Zacz??a pi? w domu. Sama ze sob?.

To zaniepokoi?o rodzin? aktorki, która si?? wys?a?a j? na odwyk. Z czasem pewnie b?dziemy mie? okazj? przekona? si? o jego efektach (b?d? te? ich braku). Mimo wszystko ?yczymy powodzenia w walce z alkoholizmem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>